Rezultaty Projektu CODESMA zostały opracowane w celu spełnienia założeń Projektu. Opracowano następujące rezultaty pracy intelektualnej:

O1 Efekty kształcenia oparte na zebranych danych

O2: Moduły nauczenia CODESMA oraz integracja z założeniami systemu kształcenia zawodowego VET.

O3 Open Educational Resources - Otwarte Zasoby Edukacyjne

O4: CODESMA VOOC - Otwarte Kursy Kształcenia Zawodowego Online

O5  Plan ramowy integracji umiejętności związanych z zarządzaniem odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z europejskim systemem certyfikacji i standaryzacji.