3. Spotkanie – Wilno, LT

Spotkanie odbyło się w siedzibie VSRC w Wilnie. Partnerzy rozmawiali o opracowaniu materiałów kursu projektu i podziale pracy pomiędzy partnerów. Opracowanie materiałów szkoleniowych zostało rozdzielone pomiędzy partnerów posiadających najbardziej odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Partnerstwo uzgodniło harmonogram projektu obowiązujący do następnego spotkania.