Spotkanie rozpoczynające Projekt

Projekt CODESMA (COnstruction and DEmolition waste management training for Site MAnagers) rozpoczął się spotkanie partnerów w Coventry, 18-19 października 2017 roku. Partnerzy mieli okazję się poznać i przedyskutować tematy związane z realizacją Projektu. PROMEA jak koordynator techniczny, zaprezentowała założenia Projektu i kluczowe działania do realizacji w trakcie trwania Projektu. Coventry University jako koordynator Projektu, zaprezentował plan realizacji i zarządzania finansami obowiązujące w trakcie trwania Projektu. Następnie partnerzy przedyskutowali w szczegółach plan realizacji poszczególnych etapów i opracowywania rezultatów Projektu. Po owocnej dyskusji zakończonej oceną proponowanego planu działania, partnerzy zgodzili się na niewielkie zmiany w planie realizacji Projektu, odzwierciedlający wnioski z dyskusji. Partnerzy ocenili, że IO1 powinien być zakończony do drugiego spotkania Partnerów, które zaplanowane jest na 8-9 maja 2018 roku w Dusseldorfie.