4. Spotkanie – Kraków, PL

Spotkanie odbyło się w Krakowie i poprowadził je partner z Polski - PSMB. Postępy projektu zostały omówione, a materiały szkoleniowe wyprodukowane dotychczas przez VSCRC zostały przejrzane i uzgodnione jako szablon dla wszystkich materiałów, wliczając w to odpowiednie zaprojektowanie prezentacji tak, aby umożliwić uczniom łatwe poruszanie się po zawartości kursu. Wersja demonstracyjna materiału została przedstawiona i omówiona przez wszystkich partnerów podczas spotkania.