5. Spotkanie – Ateny, GR

Ostatnie spotkanie odbyło się w Atenach i było zorganizowane przez partnera PROMEA. Rezultaty projektu zostały osiągnięte dzięki przyspieszeniu prac prowadzonych przez partnerów, w celu spełnienia wymagań projektu. Pozostałe działania projektu zostały omówione, a harmonogramy potwierdzone, w celu ukończenia wszystkich prac do dnia 31 marca 2020 r.