Wprowadzenie

Projekt CODESMA jest partnerstwem strategicznym w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział 5-ciu partnerów z 5-ciu krajów. Celem projektu jest wsparcie systemu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) dla inżynierów i kierowników budowy w tematyce odpadów budowlanych i rozbiórkowych (C&D) poprzez: odpowiedź na zapotrzebowanie na nowoczesne szkolenia oraz opracowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources – OER) zapewniających łatwy i darmowy dostęp do szkoleń on-line oraz certyfikacji.

Mając na uwadze ten cel, rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnych kursów w tematyce zarządzania odpadami, w celu wsparcia inżynierów i kierowników budowy w pozyskaniu nowych umiejętności związanych ze świadomym i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, zwiększeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierów i kierowników budowy w tym zakresie.

Informacje o Projekcie

Rozpoczęcie: 1 października 2017
Zakończenie: 31 marca 2020
Czas trwania: 30 miesięcy
Numer Projektu: 2017-1-UK01-KA202-036562

Nowości i Wydarzenia

Athens_meeting_No_5.jpg
Ostatnie spotkanie odbyło się w Atenach i było zorganizowane przez partnera PROMEA. Rezultaty…

Social Media