CODESMA rezultatai buvo sukurti atsižvelgiant į projekto tikslus ir uždavinius. Projekto rezultatai yra šie:

O1 Mokymosi pasiekimų aprašai

O2: CODESMA mokymosi moduliai ir integravimo gairės

O3 CODESMA atviros prieigos pedagoginiai ištekliai 

O4: CODESMA VOOC (Atviras internetinis mokymosi kursas)

O5 statybos ir griovimo atliekų tvarkymo gebėjimų integravimas į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemą.