Antrasis CODESMA projekto partnerių susitikimas

Antrasis CODESMA projekto partnerių susitikimas vyko gegužės 8-9 d. Diuseldorfe.

Pagrindinė diskusijų tema buvo 1-asis Intelektinis produktas – statybos ir griovimo darbų atliekų tvarkymo mokymosi pasiekimai. Koventrio universitetas, remdamasis atliktų tyrimų rezultatais, pateikė pasiūlymus dėl mokymosi pasiekimų abibrėžimo. Kiekvienas partneris savo šalyje turėjo surinkti informaciją apie vykdomus mokymus statybos ir griovimo darbų atliekų tvarkymo srityje. Esamų ir būsimų mokymo poreikių paklausa taip pat buvo tiriama, atliekant internetinę suinteresuotų šalių apklausą kiekvienoje šalyje. Partneriai susitarė dėl siūlomų mokymosi rezultatų su nežymiais pataisymais.

Susitikimas tai pat suteikė progą apžvelgti projekto darbo planą bei numatyti veiksmus iki kito partnerių susitikimo. Trečiasis projekto susitikimas įvyks 2018 metų lapkričio mėnesį Vilniuje.