Įvadinis susitikimas

Pirmasis CODESMA (COnstruction and DEmolition waste management training for Site MAnagers) projekto susitikimas įvyko 2017 metų spalio 18-19 dienomis Koventryje, Jungtinėje Karalystėje. Šis susitikimas suteikė progą partneriams artimiau susipažinti ir aptarti visus projekto vykdymo aspektus. Projekto techninis koordinatorius, PROMEA, pristatė partneriams projekto apžvalgą ir pagrindines projekto įgyvendinimo užduotis. Projekto koordinatorius, Koventrio universitetas, apžvelgė finansinius ir administracinius projekto valdymo klausimus. Daug dėmesio buvo skirta detaliai artimiausių veiklų apžvalgai. Po produktyvios ir konstruktyvios diskusijos partneriai sutarė dėl IO1 darbų plano bei reikalingų nedidelių pakeitimų. Partneriai tikisi, kad IO1 rezultatai bus parengti iki 2-ojo tarptautinio projekto partnerių susitikimo, kuris vyks Diuseldorfe 2018 metų gegužės 8-9 dienomis.