Ketvirtasis partnerių susitikimas

Susitikimas vyko Lenkijoje, Krokuvoje. Buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, peržiūrėta Vilniaus statybininkų rengimo centro mokytojų parengta kurso „Statybos ir griovimo darbų atliekų tvarkymas“ mokymo medžiaga. Buvo nuspręsta, kad kiti partneriai ja remsis kaip šablonu kurdami jiems priskirtus modulius. Projekto partneriai diskutavo, ką reikia padaryti, kad besimokančiajam būtų paprasčiau ir patraukliau įsisavinti mokymo medžiagą. Šio susitikimo metu taip pat buvo įvertinta platformoje jau įkeltos medžiagos demonstracinė versija, aptarta, ką reikėtų pakeisti, patobulinti.