3η Συνάντηση Έργου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τον Λιθουανό εταίρο, VSRC, στο Βίλνιους. Οι εταίροι συζήτησαν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του έργου από τους εταίρους. Η συμβολή των εταίρων στην ανάπτυξη του υλικού στηρίχθηκε στη σχετική τους εξειδίκευση. Η κοινοπραξία συμφώνησε το χρονοπρόγραμμα που προτάθηκε μέχρι την επόμενη συνάντηση.