Η δεύτερη συνάντηση για το έργο CODESMA

Η δεύτερη συνάντηση για το έργο CODESMAφιλοξενήθηκε από το ΒΖΒ και πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ στις 8 και 9 Μαΐου, 2018.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα πρώτα αποτελέσματα του έργου (O1 – Μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις). Αρχικά, το Πανεπιστήμιο του Coventry παρουσίασε την πρότασή του για το σχηματισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συλλογή δεδομένων από δύο πηγές πρωτογενούς έρευνας. Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τις υπάρχουσες λύσεις κατάρτισης στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, στη χώρα του και στη συνέχεια, απέστειλε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες κατάρτισης. Οι εταίροι συμφώνησαν στα προτεινόμενα μαθησιακά αποτελέσματα με μικρές προσαρμογές.

Η συνάντηση ήταν επίσης μια ευκαιρία να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα εργασιών του έργου CODESMA και να σχεδιαστούν μελλοντικές δράσεις μέχρι την επόμενη συνάντηση των εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας,τον Νοέμβριο του 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΑ ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ