Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CODESMA (Εκπαίδευση για εργοδηγούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) πραγματοποιήθηκε στο Coventry, UK, στις 18-19 Οκτωβρίου 2017. Η συνάντηση σποτέλεσε μια ευκαιρία για τους εταίρους να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να συζητήσουν όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης των παραδοτέων του έργου. Η PROMEA, ως Τεχνικός Συντονιστής του έργου, παρουσίασε την επισκόπηση του έργου στους εταίρους και περιέγραψε τα βασικά καθήκοντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Το Πανεπιστήμιο Coventry, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, παρουσίασε στους εταίρους τα στάδια εφαρμογής του έργου και της οικονομικής του διαχείρισης. Το επίκεντρο της συνάντησης στράφηκε προς τις λεπτομέρειες υλοποίησης και παράδοσης του πρώτου πνευματικού προϊόντος (Ο1). Μετά από μια παραγωγική και εποικοδομητική συζήτηση, οι εταίροι συμφώνησαν να προβούν σε μικρές προσαρμογές για το Ο1 και αναθεώρηση του προτεινόμενου σχεδίου εργασίας που θα αντανακλούν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης. Οι εταίροι αναμένεται να έχουν ολοκληρώσουν το O1 πριν την 2η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου 2018 στο Ντίσελντορφ, προκειμένου να αποτελέσει το βασικό θέμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΑ ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ