5η Συνάντηση Έργου

Η τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την ΠΡΟΜΕΑ. Τα εκπαιδευτικά υλικά, στο μεγαλύτερο συνολό τους, υλοποιήθηκαν χάρη στην συμβολή και τις προσπάθειες όλων των εταίρων. Επίσης συζητήθηκαν οι υπόλοιπες δράσεις του έργου και συμφωνήθηκε το τελικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των δράσεων του έργου μέχρι την επίσημη λήξη στις 31 Μαρτίου 2020.