Planowane rezultaty Projektu CODESMA mają odpowiadać za zapotrzebowanie określone w założeniach i celu projektu. Planowane rezultaty Projektu to:

O1 - Efekty kształcenia oparte na zebranych danych

O2 - Moduły nauczenia CODESMA oraz integracja z założeniami systememu kształcenia zawodowego VET

O3 - Open Educational Resources - Otwarte Zasoby Edukacyjne

O4 - CODESMA VOOC - Otwarte Kursy Kształcenia Zawodowego Online

O5 - Plan ramowy integracji umiejętności związanych z zarządzaniem odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z europejskim systemem certyfikacji i standaryzacji