Celem wszystkich organizacji biorących udział w Projekcie, jest dotarcie z informacją o rezultatach Projektu do jak największej liczby osób, a zwłaszcza do przedstawicieli następujących grup:

  1. Kierowników i inżynierów budowy
  2. Ośrodków szkolenia zawodowego VET działających w krajach UE
  3. Stowarzyszeń Sektorowych i Sieci Współpracy, firm i przedsiębiorców budowlanych aktywnie działających na rynku