Wprowadzenie

Projekt CODESMA jest partnerstwem strategicznym w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział 5-ciu partnerów z 5-ciu krajów. Celem projektu jest wsparcie systemu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) dla inżynierów i kierowników budowy w tematyce odpadów budowlanych i rozbiórkowych (C&D) poprzez: odpowiedź na zapotrzebowanie na nowoczesne szkolenia oraz opracowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources – OER) zapewniających łatwy i darmowy dostęp do szkoleń on-line oraz certyfikacji.

Mając na uwadze ten cel, rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnych kursów w tematyce zarządzania odpadami, w celu wsparcia inżynierów i kierowników budowy w pozyskaniu nowych umiejętności związanych ze świadomym i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, zwiększeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierów i kierowników budowy w tym zakresie.


Informacje o Projekcie

Rozpoczęcie: 1 października 2017
Zakończenie: 31 marca 2020
Czas trwania: 30 miesięcy
Numer Projektu: 2017-1-UK01-KA202-036562

Nowości i Wydarzenia

PHOTO-2018-06-17-14-05-12.jpg
Drugie spotkanie w Projekcie CODESMA miało miejsce w Dusseldorfie w dniach 8-9 maja 2018. Dyskusja…

Następne wydarzenie

Spotkanie partnerów - Wilnie 18-19 listopada 2018


Social Media