CODESMA projekto rezultatai užtikrins projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą:

O1 - Mokymosi pasiekimų aprašai

O2 - CODESMA mokymosi moduliai ir integravimo gairės

O3 - CODESMA atviros prieigos pedagoginiai ištekliai

O4 - CODESMA VOOC

O5 - statybos ir griovimo atliekų tvarkymo gebėjimų integravimas į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemą