Παρόλο που η πρόθεση είναι, η διάδοση του έργου να έχει ευρεία εμβέλεια, η κοινοπραξία του έργου έχει εντοπίσει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

  1. Εργοδηγοί στον κατασκευαστικό κλάδο
  2. Πάροχοι ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για τον κατασκευαστικό τομέα σε όλη την Ευρώπη
  3. Εκπρόσωποι του χώρου, σύνδεσμοι και εταιρίες στον κατασκευαστικό τομέα